Monthly Archives: Tháng Sáu 2019

Thùng nhựa đan lưới 505x350x310mm (VX012)

Thùng nhựa đan lưới 505x350x310mm (VX012)

Thùng nhựa đan lưới 505x350x310mm MODEL : VX012 Kích thước: 505x350x310mm Màu sắc: Đỏ,Vàng,Xanh dương,Xanh lá. Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm. Thùng nhựa đan lưới 505x350x310mm – Thùng nhựa đan lưới thường dùng đựng rau củ quả xuất khẩu, quần áo, phụ kiện ngành may mặc, bát đũa trong gia đình, nhà hàng, khách […]

Thùng nhựa đan lưới 560x375x300mm (VX013)

Thùng nhựa đan lưới 560x375x300mm

Thùng nhựa đan lưới 560x375x300mm MODEL : VX013 Kích thước: 560x375x300mm Màu sắc: Đỏ,Vàng,Xanh dương,Xanh lá. Nguyên liệu: Nhựa HDPE,PP chính phẩm. Thùng nhựa đan lưới 560x375x300mm Thùng nhựa đan lưới 560x375x300mm: dùng để đựng các sản phẩm hàng hóa trong các nhà máy,xí nghiệp,xưởng sản xuất  các nghành như: Ngành may mặc,chế biến thủy […]

Thùng nhựa đan lưới có bánh xe 1186x886x668mm (VX015)

Thùng nhựa đan lưới có bánh xe 1186x886x668mm (VX015)

Thùng nhựa đan lưới có bánh xe 1186x886x668mm MODEL : VX015 Kích thước: 1186x886x668mm Màu sắc: Đỏ,Vàng,Xanh dương,Xanh lá. Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm. Thùng nhựa đan lưới 1186x886x668mm  – Thùng nhựa đan lưới 1186x886x668mm có kích thước lớn, chứa đựng được nhiều sản phẩm hàng hóa trong nhà máy, xí nghiệp, xưởng sản […]

Thùng nhựa đan lưới 595x400x190mm (VX016)

Thùng nhựa đan lưới 595x400x190mm (VX016)

Thùng nhựa đan lưới 595x400x190mm MODEL : VX016 Kích thước: 595x400x190mm Màu sắc: Đỏ,Vàng,Xanh dương,Xanh lá. Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm. Thùng nhựa đan lưới 595x400x190mm – Thùng nhựa đan lưới thường dùng đựng rau củ quả xuất khẩu, quần áo, phụ kiện ngành may mặc, bát đũa trong gia đình, nhà hàng, khách […]

Thùng nhựa đặc 610x420x250mm (VX017)

Thùng nhựa đặc 610x420x250mm (VX017)

Thùng nhựa đặc 610x420x250mm MODEL : VX017 Kích thước: 505x350x310mm Màu sắc: Đỏ,Vàng,Xanh dương,Xanh lá. Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm. Thùng nhựa đặc 610x420x250mm – Thùng nhựa đặc chứa đựng được nhiều sản phẩm hàng hóa trong nhà máy, xí nghiệp, xưởng sản xuất các ngành như: Ngành may mặc, ngành chế biến thủy, […]

Thùng nhựa đan lưới 525x370x215mm (VX018)

Thùng nhựa đan lưới 525x370x215mm (VX018)

Thùng nhựa đan lưới 525x370x215mm MODEL : VX018 Kích thước: 525x370x215mm Màu sắc: Đỏ,Vàng,Xanh dương,Xanh lá. Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm. Thùng nhựa đan lưới 525x370x215mm – Thùng nhựa đan lưới 525x370x215mm chứa đựng được nhiều sản phẩm hàng hóa trong nhà máy, xí nghiệp, xưởng sản xuất các ngành như: Ngành may mặc, […]

Thùng nhựa đặc 610x420x310mm (VX019)

Thùng nhựa đan lưới 585x385x180mm (VX020)

Thùng nhựa đặc 610x420x310mm MODEL : VX019 Kích thước: 610x420x310mm Màu sắc: Đỏ,Vàng,Xanh dương,Xanh lá. Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm. Thùng nhựa đặc 610x420x310mm – Thùng nhựa đặc chứa đựng được nhiều sản phẩm hàng hóa trong nhà máy, xí nghiệp, xưởng sản xuất các ngành như: Ngành may mặc, ngành chế biến thủy, […]

Thùng nhựa đan lưới 585x385x180mm (VX020)

Thùng nhựa đan lưới 585x385x180mm (VX020)

Thùng nhựa đan lưới 585x385x180mm MODEL : VX020 Kích thước: 525x370x215mm Màu sắc: Đỏ,Vàng,Xanh dương,Xanh lá. Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm. Thùng nhựa đan lưới 585x385x180mm – Thùng nhựa đan lưới585x385x180mm chứa đựng được nhiều sản phẩm hàng hóa trong nhà máy, xí nghiệp, xưởng sản xuất các ngành như: Ngành may mặc, ngành […]

Thùng nhựa đan lưới 8 bánh xe 850x630x525mm (VX022BX)

Thùng nhựa đan lưới 8 bánh xe 850x630x525mm (VX022BX)

Thùng nhựa đan lưới 8 bánh xe 850x630x525mm MODEL : VX022BX Kích thước: 850x630x525mm Màu sắc: Đỏ,Vàng,Xanh dương,Xanh lá. Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm. Số bánh xe : 8 bánh Thùng nhựa đan lưới 8 bánh xe 850x630x525mm – Thùng nhựa đan lưới 8 bánh xe 850x630x525mm chứa đựng được nhiều sản phẩm hàng […]

Thùng nhựa đặc 610x420x100mm (VX025)

Thùng nhựa đặc 610x420x100mm (VX025)

Thùng nhựa đặc 610x420x100mm MODEL : VX025 Kích thước: 610x420x100mm Màu sắc: Đỏ,Vàng,Xanh dương,Xanh lá. Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm. Thùng nhựa đặc 610x420x100mm – Thùng nhựa đặc 610x420x100mm chứa đựng được nhiều sản phẩm hàng hóa trong nhà máy, xí nghiệp, xưởng sản xuất các ngành như: Ngành may mặc, ngành chế biến […]

Messenger
Zalo
098.232.4040